องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วนายสามารถ ขอดเตชะ
นายกอบต.เชียงกลางพญาแก้ว จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

การจัดทำข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ประกาศจาก อบต.เชียงกลางพญาแก้วLogin Admin